Nico Geerlings Flexwonen

Van knelpunten naar mogelijkheden

Nico Geerlings geeft een duidelijk statement af tijdens het bezoek van de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, aan Noordwijkerhout op 22 maart. Gezamenlijke inzet, inventiviteit en creativiteit zijn absoluut noodzakelijk om tot oplossingen op het gebied van huisvesting te komen. Niet alleen voor de groep arbeidsmigranten, maar ook voor andere spoedzoekers.

Niet alleen de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout en de identiteit van de dorpskernen waren onderwerp van gesprek tijdens het ambtsbezoek dat Jaap Smit op donderdag 22 maart aan Noordwijkerhout bracht. Na zijn gesprek met het college van B&W sprak de commissaris met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties onder meer over de vele arbeidsmigranten die in Noordwijkerhout werken en wonen. Over de huisvesting van hen, zorg en taalbarrières.

Nico Geerlings benadrukte in zijn betoog de urgentie, maar vooral ook de mogelijke oplossingsrichtingen voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Urgentie

 • Arbeidsmigranten leveren een onmisbare bijdrage aan de economie.
 • Aantal EU-arbeidsmigranten groeit: 15% van de bevolking van Noordwijkerhout is arbeidsmigrant. Dat betekent ongeveer 2400 mensen.
 • In het convenant ‘huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland 2014-2018’ (zie bijlagen) is de ambitie vastgelegd de huisvesting voor arbeidsmigranten uit te breiden naar 4250 plaatsen.
 • Anno 2018 blijkt dat de realisatie ver achterblijft bij de ambitie: van de 4250 plaatsen zijn er 976 gerealiseerd (23%). Een deel van deze 976 plaatsen betreft geen nieuwe realisatie, maar toepassing van de ‘bed voor bed-regeling’.
 • De huidige behoefte aan plaatsen voor huisvesting voor arbeidsmigranten in Holland-Rijnland wordt geschat op 3500.

Achtergrond

 • Arbeidsmigranten zijn nodig om de economie draaiend te houden en onmisbaar in Techniek, Land- en Tuinbouw, Zorg en Dienstverlening.
 • Arbeidsmigranten leveren ons veel meer op dan dat ze ons kosten en bieden daarmee kansen in plaats van bedreigingen.
 • Jaarlijks staat de groep arbeidsmigranten in Noordwijkerhout zo’n 40 miljoen euro herinvesteren in de lokale economie.
 • Uitblijven of onvoldoende kwalitatieve woonruimte betekent wegblijven werknemers en stagnatie van de groei van de lokale economie.

Oplossingen

 • Goede, gedegen huisvesting in een zeer krappe markt vraagt heel veel inventiviteit, creativiteit en gezamenlijke inzet. De verschillende groepen, waaronder jongeren en spoedzoekers, mogen elkaar niet beconcurreren maar moeten elkaar juist versterken.
 • Oplossingen niet alleen binnenstedelijk zoeken, ook in de buitengebieden, (randen) industrieterreinen en herbestemmingen moeten bijdragen.
 • Oplossingen op toekomstige nieuwbouwlocaties zoeken.
 • Flexibele (tijdelijke) oplossingen, zoals de Trampoline in Noordwijkerhout.
 • De dialoogaangaan om tot constructieve plannen en oplossingen te komen met gemeentes als het gaat om binnenstedelijke mogelijkheden, maar ook met provincie als het gaat om buitenstedelijke gebieden.
 • De huisvestingsopgaven vormen geen bedreiging, maar een kans om jonge hardwerkende arbeidsmigranten langer aan ons te binden , niet alleen voor de korte maar ook voor de lange termijn. Waarmee we ook de aankomende vergrijzingsgolf op kunnen vangen.

Ander nieuws

Project Warmond

Beste omwonende, beste lezer, Mijn naam is Nico Geerlings van Flexwonen. Flexwonen is een zusterbedrijf…

Lees meer