Beste omwonende, beste lezer,


Mijn naam is Nico Geerlings van Flexwonen. Flexwonen is een zusterbedrijf van Flexible Human Services uit Noordwijkerhout. Flexwonen zet zich in voor huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland.


Het zal u vast niet zijn ontgaan. Er is een groot tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland, zo ook in de Bollenstreek. Het vinden van kwalitatief goede huisvesting is niet eenvoudig. Wij zijn bekend in de Bollenstreek en vanuit daar is ons oog gevallen op de ontwikkelingen rondom het voormalig seminarie terrein in Warmond.


Mariengaerde Warmond Exploitatie BV (MWE) heeft dit terrein in 2017 aangekocht met het doel het gebied op te knappen en o.a. geschikt te maken voor woningbouw. De plannen daarvoor worden nu uitgewerkt. Als onderdeel van het integrale plan dat 3 juni jl. door de gemeenteraad is vastgesteld, is beoogd het gebouw Kompas te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Naar verwachting wordt eind 2022 gestart met de sloop van het gebouw. Dit mede afhankelijk van de doorlooptijd van het bestemmingsplantraject, de afgifte van de vergunningen en het verkoopproces. Dit houdt in dat het gebouw Kompas nog voor enige tijd leeg zal staan.


Wij hebben contact gezocht met de gemeente Teylingen en MWE over de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting van maximaal 24 personen (arbeidsmigranten en beheerders) in dit gebouw. De gemeente hanteert “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin en Bollenstreek” als beleidsdocument voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Flexwonen acht het gebouw Kompas geschikt voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Het gebouw is groot (9.000m2), het ligt in binnen stedelijk gebied, is goed bereikbaar en het ligt dichtbij de werklocaties.


Voor het huisvesten van arbeidsmigranten is een vergunning benodigd. Nu het integraal plan op 3 juni jl. is vastgesteld en het proces richting start sloop van het Kompas meer concreet is geworden, wil Flexwonen graag over dit tijdelijke huisvestingsvraagstuk in gesprek met omwonende.


Middels deze brief willen wij u graag uitnodigen voor een digitale bijeenkomst om u te informeren over de verschillende aspecten (aantal bewoners, beheer, communicatie, huisregels, verkeer en parkeren) rondom de huisvesting van de arbeidsmigranten in het Kompas. De bijeenkomst heeft ook als doel uw reactie en eventuele zorgen en/of aandachtspunten rondom de huisvesting van arbeidsmigranten te vernemen.


De bijeenkomst staat gepland op woensdag 30 juni van 19:00-20:30. Het betreft een digitale bijeenkomst. U kunt zich hieronder aanmelden. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u per e-mail een uitnodiging voor de bijeenkomst. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij info@flexwonen.nu.


Wij hopen u te zien tijdens de bijeenkomst op 30 juni 2021.


Met vriendelijke groet,


Nico Geerlings
Flexwonen

Inschrijving informatieavond Warmond

Schrijf u hier in voor de digitale bijeenkomst op 30 juni om 19.00 uur. Inschrijven is mogelijk tot dinsdag 29 juni 12:00 uur.