Niet alleen laaggeschoold werk

„Ik heb zeker vijftig vacatures die ik niet kan vervullen, omdat Oost-Europeanen niet in onze streek kunnen wonen”, zegt Nico Geerlings, directeur van het Noordwijkerhoutse Flexible Human Services. Zijn uitzendbureau is gericht op arbeidsmigranten „En”, zegt hij er graag bij. „Het gaat niet alleen om laaggeschoold werk.”

De ondernemer baalt van de situatie en heeft zich daarom geschaard achter de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten (THA). Deze organisatie heeft alle veertien gemeenten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland aangeschreven in de hoop dat politici de huisvestingsproblematiek oppakken. Tot dusver zonder al te veel succes en daar heeft de Noordwijkerhouter de pee over in.

Zijn teleurstelling heeft onder meer mee te maken met het feit dat afspraken niet zijn nagekomen. In 2014 hebben de gemeenten van Holland Rijnland met het bedrijfsleven afgesproken 4250 woonplekken voor arbeidsmigranten voor 2018 te creëren. Het aantal is blijven steken op zo’n duizend stuks, die gedeeltelijk ook nog eens ter vervanging zijn van bedden op een plek waar de gemeente dit niet wilde tolereren. In de ogen van Geerlings schiet dat niet echt op.

Dat levert hem direct een probleem op, want autochtone Nederlanders vervullen de vacatures ook niet. „De werkloosheid is gewoon laag.” Hij is bijvoorbeeld naar Servicepunt Werk getogen om ’mensen uit de kaartenbak’ te halen. Maar bij de instantie die inwoners van de Duin- en Bollenstreek aan een baan moet helpen, werden geen geschikte werknemers gevonden. Hij is dus afhankelijk van arbeidsmigranten.

„De economie trekt aan en er is geen woning te vinden”, zegt Dennis van der Voort van THA. „Er is werk zat in de regio en we kunnen ook zat buitenlandse werknemers vinden. Maar als er geen woonruimte voor hen is, komen ze niet hier heen.”

En dat kost geld, rekent hij voor. Want niet alleen de overheid loopt geld mis (jaarlijks zo’n 1800 euro per arbeider), maar ook de economie in het algemeen. Een seizoensarbeider levert de economie per verblijf zo’n 2000 euro op en een migrant die een paar jaar in Nederland blijft hangen gemiddeld 20.000 euro, blijkt uit cijfers van SEO Economisch Onderzoek.

Dus moeten gemeenten snel handelen, vindt de taskforce. Minimaal 1500 bedden zijn in de Leidse regio nodig , op zeer korte termijn ,om aan de huidige vraag te voldoen. Die moeten allereerst worden gehuisvest in grotere (tijdelijke) complexen. Mocht een migrant de wens hebben in Nederland te willen blijven dan moet die in een reguliere woning terecht kunnen komen via het gebruikelijke woning verdeel systeem.

Gemeenten moeten rekening houden dat een groot deel van de Oost-Europeanen in de streek wil blijven wonen, dit blijkt uit onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau gisteren heeft gepresenteerd. Ruim driekwart van de Polen is voornemens in Nederland te blijven.

Woningbouw is dus noodzakelijk, stelt Van der Voort. Want hij vindt het belangrijk dat Oost-Europeanen autochtone Nederlanders niet gaan verdringen. En op de korte termijn moeten in de regio meer plekken worden aangewezen waar grote tijdelijke wooncomplexen kunnen worden neergezet. Zoals in Noordwijkerhout waar in de Trampoline 140 migranten wonen en in Katwijkerbroek waar zo’n 60 buitenlanders zitten.

Willem Weggeman van Homeflex heeft het complex in Katwijk neergezet. Onder leiding van de voormalige burgemeester Jos Wienen is de gemeente zeer proactief gebleken, stelt hij. „Katwijk wilde ons echt helpen. Ik heb ook met andere gemeenten, zoals Leiden, gesproken en daar is het toch allemaal een stuk lastiger. Mijn oproep aan de gemeenten in Leidse regio luidt dus: volg het voorbeeld van Katwijk.”


Ander nieuws

Project Warmond

Beste omwonende, beste lezer, Mijn naam is Nico Geerlings van Flexwonen. Flexwonen is een zusterbedrijf…

Lees meer