Informatieavond inzake Van den Berch Van Heemstedeweg 45, Voorhout

Onderstaande tekst is verstuurd in een brief naar de omwonende van de desbetreffende locatie:

Beste mevrouw, heer,

U ontvangt deze brief omdat u omwonende bent van het perceel Van den Berch Van Heemstedeweg 45 te Voorhout (voormalige boerderij Molenaar, z.o.z. voor de locatie).

Het pand staat al langere tijd leeg. Het perceel met het woonhuis en diverse schuren is aangekocht door Nico Geerlings van Flexwonen.nu. Het woonhuis is inmiddels bewoond. Van de aanwezige schuren zijn kortgeleden de asbestdaken verwijderd en het is de bedoeling deze geheel te slopen. Het plan is dat hiervoor in de plaats honderd woonunits voor arbeidsmigranten komen. Ook een beperkt aantal lokale spoedzoekers kunnen hier een plek krijgen.  Als deze plannen doorgang kunnen vinden wordt de bestaande woning bestemd als beheerderswoning. De toekomstig beheerder wordt dan ook de contactpersoon voor de buurt.

Om bovenstaande te realiseren onderzoeken we, in samenwerking met de gemeente, de haalbaarheid door middel van een in te dienen ‘vooroverleg omgevingsvergunning’. Hier aan voorafgaand informeren wij u over het plan en tekeningen van de gewenste nieuwe situatie. Het is de bedoeling om een vergunning aan te vragen die op grond van provinciale regelgeving geldt voor huisvesting van arbeidsmigranten voor een maximale periode van  15 jaar. Zodra er daadwerkelijk een vergunning wordt aangevraagd stellen we u daarvan op de hoogte. Zowel de vergunningsaanvraag als de bijbehorende stukken zijn openbaar.

Hierbij nodigen wij u uit voor een inloopmiddag/avond op donderdag 13 juni 2024.

U kunt dan doorlopend kennis komen nemen van de plannen, er is geen vast presentatiemoment. Ook zijn wij geïnteresseerd in eventuele op- en aanmerkingen die, bij het doorgaan van de ontwikkeling, meegenomen kunnen worden in het ontwerp.

Tijd       : tussen 16.30 en 19.00 uur bent u van harte welkom

Waar   : Op de locatie, Van den Berch Van Heemstedeweg 45, Voorhout

STOL architecten heeft een aantal impressies gemaakt van de nieuwbouw. Op de inloopavond wordt deze gepresenteerd en toegelicht. Er zijn medewerkers van STOL architecten en de opdrachtgever aanwezig om uitleg te geven over de plannen en voor het beantwoorden van uw vragen.  Ook medewerkers van de gemeente Teylingen zijn aanwezig. We kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Namens Flexwonen.nu

Johan van Buren
VAN BUREN Vastgoedadvies

T : 06-2249 2662

M: vanburenvastgoedadvies@gmail.com

N.B. Deze uitnodiging is ruim verzonden naar omwonenden, gemeenteraadsfracties en
        media.


Ander nieuws

Project Warmond

Beste omwonende, beste lezer, Mijn naam is Nico Geerlings van Flexwonen. Flexwonen is een zusterbedrijf…

Lees meer