Initiatiefvoorstel huisvesting gepresenteerd

“Gelijke behandeling van de Nederlandse arbeidskracht en de arbeidsmigrant staat voorop.” Nico Geerlings is blij met het initiatiefvoorstel dat  de VVD in gemeente Hollands Kroon heeft gepresenteerd om slagvaardiger te kunnen handelen op het gebied van huisvesting. Voor het faciliteren van meer logies accommodatie en een snellere registratie van de migrant in de gemeentelijke administratie. “Een voorstel waar alle partijen en belanghebbenden voordeel bij hebben en dat ongewenste situaties tegengaat. En een goed voorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen werkgevers, uitzendorganisaties en gemeenten.”

Lees het hele artikel hieronder:

VVD wil dat arbeidsmigranten en NL-arbeidskrachten gelijk worden behandeld

Door Redactie op 03 maart 2018

De VVD vindt dat arbeidsmigranten en Nederlandse arbeidskrachten gelijk moeten worden behandeld. Dat begint bij een snelle registratie, ook qua wonen en belastingen. Vandaag is een initiatiefvoorstel gepresenteerd aan de ondernemers Nico Geerligs (Flexibel Human Services) en Jaap Noordam (Red Harvest). De VVD vindt dat Hollands Kroon slagvaardiger moet zijn. Zonder voldoende goede plekken komen arbeidsmigranten op plaatsen terecht waar je ze niet wilt hebben.

Als bedrijven in Hollands Kroon hun groeiperspectief willen verzilveren, moeten ze kunnen beschikken over voldoende personeel. Omdat onze eigen beroepsbevolking krimpt, zijn veel arbeidsmigranten nodig. Maar die komen alleen als hun huisvesting is geregeld. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Daarom komt de VVD nu met een initiatiefvoorstel om dat goed te regelen. Daar is een groot economisch belang mee gediend.

Het VVD-plan laat het mes aan twee kanten snijden. Het is gebaseerd op het faciliteren van meer logiesaccommodaties bij agrarische bedrijven of op industrieterreinen en een snellere registratie van de migrant in onze gemeentelijke administratie. De migrant mag maximaal een jaar gebruik maken van een logies-accommodatie. Tegelijkertijd krijgt deze toegang tot de lijst van woningzoekenden. Eventueel kunnen ze in de tussentijd wonen op kleinere logies-locaties in dorpen.

De essentie van het plan is door met een andere benadering van de arbeidsmigrant beter in te spelen op de mensen, die hier langjarig willen blijven. Zij moeten dezelfde rechten en plichten krijgen als hun Nederlandse collega’s. Als het gaat om salariëring, loonbelasting, wegenbelasting, verzekeringen en hun plek om de lijst met woningzoekenden. Om dit te bereiken, moeten ze beter worden geregistreerd.

Inschrijven

Inschrijven in de gemeentelijke basis administratie is een heel gedoe. Maar in de gemeente Westland is gebleken, dat het inschrijven van arbeidsmigranten beter gaat als dit slimmer wordt georganiseerd. In Westland is het proces zo vereenvoudigd dat het per persoon geen half uur, maar dertig seconden duurt.

De crux is dat alle documenten niet door de ambtelijk medewerker van de gemeente, maar door de werkgever worden voorbereid. Die levert de kant en klare sets formulieren voor inschrijving en ID’s aan bij de gemeente, waar een eindcontrole plaats vindt. Een tweede check is bij het zetten van de handtekening.

Om de arbeidsmigranten daadwerkelijk in te schrijven wordt eens per maand een bijeenkomst georganiseerd. Daar komen tientallen mensen tegelijk naar toe. Voor het zetten van hun handtekening, maar ook voor het zien van een informatieve film over hoe het werkt in Nederland of Hollands Kroon. Wat wel en niet van je wordt verwacht. Wat we normaal vinden in dit land, en wat niet.

Werkgevers en uitzendorganisaties in het Westland zijn enthousiast. De gemeente Westland is dat ook, omdat de werkgevers van hun medewerkers een machtiging krijgen om de gemeente te mogen informeren op het moment dat ze vertrekken. Zo houdt de gemeente Westland haar bestanden op orde. En is er ook een betrouwbaar beeld als het gaat om demografische opbouw van de bevolking in Westland.

Dat laatste is van belang bij de toewijzing van woningcontingenten door de provincie, maar ook bij de vergunningverlening voor de ontwikkeling van logies-accommodaties. De VVD vindt dat Hollands Kroon op dit punt slagvaardiger moet zijn. Zonder voldoende goede plekken komen arbeidsmigranten op plekken terecht waar je ze niet wilt hebben. Dit geeft overlast.

Voordelen

De effecten van deze aanpak zijn in diverse opzichten voordelig. Ons aantal inwoners groeit als meer arbeidsmigranten zijn ingeschreven. Dat ondersteunt onze positie in de onderhandeling met de provincie over de contingenten die de gemeente krijgt. Ook dat heeft in Westland resultaat gehad. Met meer inwoners ontvangt Hollands Kroon een hoger bedrag uit het Gemeentefonds. Wat logisch is, want arbeidsmigranten draaien volledig mee in onze samenleving.

En tot slot kan de gemeente zich onttrekken aan de status van een gemeente waar krimp op de loer ligt. Ook voor de werkgevers is het voordelig. Als het contingent aan woningen groeit en er meer logies-accommodaties beschikbaar zijn, kunnen ze arbeidsmigranten beter contracteren zodat de continuïteit van hun bedrijf niet in gevaar komt.

Het laat zich raden wat de effecten zijn voor de lokale economie als de bevolking groeit door de komst van jonge volwassenen en stellen met kinderen.

De VVD neemt het idee mee bij eventuele coalitie-onderhandelingen.

https://hollandskroon.vvd.nl/nieuws/28395/vvd-wil-dat-arbeidsmigranten-en-nl-arbeidskrachten-gelijk-worden-behandeld

Ander nieuws

Project Warmond

Beste omwonende, beste lezer, Mijn naam is Nico Geerlings van Flexwonen. Flexwonen is een zusterbedrijf…

Lees meer