Wat voor gevolgen heeft deze uitbreiding voor aangrenzende park en het groen?

De ontwikkeling van de shortstay is gepland op een afgebakende kavel op het bedrijventerrein. Dit betekent dat wegen reeds aanwezig zijn. Onderzocht zal worden of de weg ter plaats aanpassing behoeft.  De ontwikkeling van de shortstay heeft geen invloed op het aanwezige groen in de omgeving. Alleen de kavel zal worden bebouwd. Gezien de ligging aan de Hogering en bij de entree van het bedrijventerrein worden stedenbouwkundige eisen gesteld aan het gebouw en de inrichting van de grond.

0 responses to “Wat voor gevolgen heeft deze uitbreiding voor aangrenzende park en het groen?”