Waarom deze plannen?

PdW Vastgoed en Flexwonen hebben plannen om een shortstay verblijf voor internationale werknemers aan de Zwenkgrasstraat op Frezersplaats te realiseren. Het aantal internationale werknemers dat werkt in Almere is tussen 2010 en 2018 toegenomen van 3.500 naar 6.700, een jaarlijkse groei van 8%. Deze groei zal zich naar verwachting voortzetten. Naar schatting 4.700 internationale werknemers zijn  woonachtig in Almere. Internationale werknemers in Almere wonen nu hoofdzakelijk in reguliere woningen verdeeld over bestaande woonwijken, waar niet direct zicht op is. Doordat internationale werknemers veelal (tijdelijk) wonen in de reguliere woningen, zijn deze woningen niet beschikbaar voor andere Almeerders. Regelmatig leidt dit ook tot overbewoning in een huis: te veel mensen in één huis (waardoor een veilige en gezonde woonsituatie niet gewaarborgd is voor internationale werknemers) teveel auto’s (of busjes) in straten, zeker omdat deze woningen geconcentreerd staan in een aantal Almeerse wijken. Tot slot kennen de internationale werknemers vaak een ander leefpatroon dan de overige wijkbewoners.

Tijdelijk: Een belangrijk deel van de internationale werknemers wonen maar kort (minder dan 1 jaar) in Almere. Voor deze groep is het wenselijk om niet in reguliere woonwijken te wonen, maar tijdelijk te verblijven in complexen waar meerdere internationale werknemers verblijven. Zo een tijdelijk verblijf noemen we een shortstay verblijf. Hier blijven internationale werknemers maximaal een half jaar. Een shortstay verblijf heeft een eigen parkeerterrein, er zijn mogelijkheden voor ontmoeting (sportveld op eigen terrein en gemeenschappelijke ruimte), en moet voldoen aan landelijke kwaliteitsnormen van de Stichting Normering Flexwonen. Ook woont er een beheerdersechtpaar op het terrein die 24/7 aanspreekbaar is. 

Samengevat, een shortstay is goed voor Almere omdat:

  • Continue stroom van mensen die tijdelijk in Nederland verblijven/werken;
  • Het de druk op de woningmarkt van Almere vermindert voor de Almeerders;
  • Het bijdraagt aan de leefbaarheid van wijken met een concentratie van internationale werknemers in reguliere woningen (parkeeroverlast bijvoorbeeld);
  • Het bijdraagt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor de internationale werknemers;
  • Het bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven in Almere: met name in logistieke bedrijven werken veel (internationale) werknemers.

0 responses to “Waarom deze plannen?”