Heb ik als bewoner van de Kruidenwijk of ander belanghebbenden eigenlijk iets over deze plannen te zeggen? Wanneer, hoe en waar kan ik inspraak uitoefenen of bezwaar indienen op de plannen?

Bij een dergelijk bouwtraject worden altijd de belanghebbenden betrokken. In april 2021 starten wij met het betrekken van alle belanghebbenden. Er worden gesprekken gevoerd met ondernemers en verenigingen en er wordt online bijeenkomst(en) georganiseerd. Hier kunt u uw vragen stellen en uw mening delen. Dit is de eerste mogelijkheid om iets over deze plannen te zeggen. Uw mening weegt mee bij het vervolg van het proces. Wanneer we verder komen met de plannen moeten diverse formele vergunningstrajecten doorlopen worden, waar u als belanghebbende burger inspraak kan uitoefenen.

0 responses to “Heb ik als bewoner van de Kruidenwijk of ander belanghebbenden eigenlijk iets over deze plannen te zeggen? Wanneer, hoe en waar kan ik inspraak uitoefenen of bezwaar indienen op de plannen?”