De informatie verzonden in dit bericht en/of de meegezonden bijlage(n) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u om de afzender onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Flexible Human Services staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.