Certificering

Naast de verplichte audits en controles laat Flexwonen.nu zich ook regelmatig op vrijwillige basis controleren door onafhankelijke instanties op naleving van gestelde regels in de wet en cao op het gebied van huisvesting tegen reële kosten en huisvesting naar de universele huisvestingsnorm. Met deze certificeringen zijn onleefbare situaties en ongeoorloofd hoge inhoudingen voor huisvesting nooit mogelijk. We zijn een voorloper in transparantie van werkwijze en processen en willen dat graag blijven.

SNF gecertificeerd

Wij verhuren en beheren diverse huisvestingslocaties die volgens SNF normeringen zijn gecertificeerd. SNF (Stichting Normering Flexwonen) is de onafhankelijke stichting (voorheen SKIA) die staat voor goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland. Met haar expertise om op professionele wijze te certificeren, controleren en te handhaven, is SNF dé partner voor gemeenten en werkgevers bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Het SNF-keurmerk stelt de norm op gebied van ruimte, privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Normering Flexwonen.